menu button
 • Vil du ændre retning?
 • Rekonstruktion 

   
  Er egenkapitalen gået tabt?
  Er der fortsat er et marked for produkter eller tjenester?


  Jeg gennemfører en rekonstruktion i forståelse og samarbejde med kreditorerne:

  • begrænser deres tab
  • skaber grundlag for fortsat drift
  • holder på kunderne
  • og de gode medarbejdere
  • sikrer så mange arbejdspladser som muligt
 • Kontakt Poul Erik Pedersen
  Poul Erik Pedersen

  Midlertidig leder og virksomhedsrådgiver

   

  Kontakt Poul Erik

Hurtig hjælp

Jeg agerer hurtigt, for tidsfaktoren er meget væsentlig. Rekonstruktionen skal gennemføres hurtigt, hvis I skal gøre sig håb om at holde på kunderne og de gode medarbejdere. Det kræver en erfaren og handlekraftig person, der

 • skaber overblik over virksomhedens aktuelle situation
 • sikrer, at der er tilstrækkelig likviditet
 • skaber ro og tillid 
 • sørger for, at bank, kreditorer, leverandører, nøglekunder, nøglemedarbejdere og de hidtidige ejere bidrager til de nødvendige tiltag