Bestyrelsesarbejde

Poul Erik Pedersen har stor erfaring fra poster såvel som bestyrelsesformand som -medlem. Ikke alene fra selskaber i den private sektor, men også fra fonde/selvejende institutioner inden for det sociale område.

Hertil kommer at han gennem adskillige år varetog posten først som 1. viceformand senere som landsformand for en større akademisk dimittendorganisation.

Poul Erik ser bestyrelsesarbejde som noget der skal varetages af ”professionelle” – dvs. personer der har de fornødne uddannelses- og ledelsesmæssige forudsætninger for at støtte den daglige ledelse i arbejdet med at tilrettelægge en hensigtsmæssig strategi, bidrage til at den bliver kendt og accepteret i organisationen – og implementeret på lønsom vis!